club.r@abv.bg

Клуб на жените "Родопчанка" - гр. Смолян

Здравейте приятели и последователи на Клуб на жените Родопчанка, гр. Смолян!    

Близо 20 години екипът на Клуб на жените Родопчанка - гр. Смолян работим за развитието и благоденствието на Смолян и региона. Ние разработихме и реализираме около 20 проекта в различни области. Създадохме успешни партньорства, работим с младежи и добровоци. Станахме член на гражданско обединение РавниБг, където членуват 37 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др. Имаме добри взаимоогношения с местните и регионални власти, както и с представителите на медиите, които популяризират резултатите от проектите ни. В настоящата страница може да се запознаете подробно с миналите и настоящи проекти, с нашата мисия и цели, както и с екипа и партньорите ни. Посетете и Фейсбук страниците на Клуб на жените Родопчанка, гр. Смолян и на групата НПО от област Смолян. Там поместваме всички актуални събития, срещи и инициативи! Подкрепяйте ни, пишете и вашите коментари. 
Приятно сърфиране!

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
Like us on Facebook