Дарение на книги

Послучай  първия ден от новата учебна година, ние посетихме Регионална библиотека „Николай Вранчев“ и дарихме на Директора Светлана Хаджиева книги с послания. Вярваме, че ще има читатели, които да се запознаят с новите книги и споделят прочетеното с по-широк кръг от почетатели.

Like us on Facebook