18 и 19 септември в Банкя

Годишна среща на Гражданско обединение „Равни БГ“, гр.Банкя с участие на Клуб на жените Родопчанка, работа по Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации, преглед на успехите на „Равни БГ“ и очертаване на бъдещето на коалицията са част от разглежданите теми в двата ползотворни работни дни заедно.

Like us on Facebook