Еко урок в ОУ Проф. д-р Асен Златаров – Смолян

Успешно приключиха дейностите по проект „Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на екологията сред младите хора на възраст 13-18 години-презареждане“, финансиран от бюджета на община Смолян с проведен урок с ученици от ОУ Проф. д-р Асен Златаров – Смолян.

Нашият мотиватор и обучител Христо Райчев запозна учениците с различни начини за оползотворяване на отпадъчни материали, спасявайки природата от замърсяване. Споделени бяха добри практики за повторно използване на отпадъчни продукти – нови идеи за дома и как може да ги оползотворим.

Like us on Facebook