Диалози на общността с адв. Елена Радева

В изпълнение на инициатива на Клуб на жените Родопчанка с наименование „Правно овластяване и застъпничество за жените от малцинствата“, финансирана от Европейския съюз чрез програма MARIO, ще бъдат организирани диалози на общността, за да се насърчат откритите дискусии между местните общности и властите. Тези диалози имат за цел да превърнат проблемите на жените от малцинствата в неразделна част от дневния ред на местното управление, като гарантират, че техните уникални предизвикателства се разглеждат и се търсят решения.

Вече проведохме предварителни разговори с представители на местната власт, първият от които с адв. Елена Радева, която е председател на Адвокатска колегия – Смолян и общински съветник.  С нея обсъдихме конкретни проблеми и възможности за преодоляването им. 

За разлика от съществуващите дискусионни платформи, които може да не се фокусират конкретно върху проблемите на жените от малцинствата, нашите диалози ще преодолеят решаваща празнина, насърчавайки разбирателството и сътрудничеството между двете страни.

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е отговорност единствено на Клуб на жените Родопчанка и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз

Like us on Facebook