Срещи с общностите

 

                                                                               

По план се реализират заложените дейности по текущия ни проект „Правно овластяване и застъпничество за жените от малцинствата”, финансиран от Европейския съюз чрез Minority Rights Group International (MRG), програма МАРИО.  Eкипът на Клуб на жените Родопчанка проведохме следващите планирани „ДИАЛОЗИ С ОБЩНОСТТА“. Идентифицирахме местните проблеми, проведохме дискусии и планирахме съвместни дейности с новоназначения председател на Комисията за защита от дискриминация, с представители на Регионалната организация на Съюза на слепите, с  временно изпълняващ длъжността Директор „Дирекция програми и проекти” в  община Смолян, с председателя на Съюза на инвалидите. На всичките срещи обсъждахме възможности за решаване на поставените въпроси.

Like us on Facebook