„Право-водител за жени“ – старт

Клуб на жените Родопчанка гр. Смолян стартираме работа по нова инициатива с наименование „Право-водител за жени“, която се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Нашата цел е укрепване на гражданското общество и подобряване на равенството между половете в България. Планираме осигуряване на достъп до правосъдие и правни услуги за жените, заедно с образование и информационни кампании, които да помогнат за укрепване на гражданското общество в област Смолян. Това ще повиши осведомеността и уменията на жените да защитават своите права. Очакваме, че нашата инициатива ще допринесе за по-голяма равнопоставеност между половете, ще насърчи активното гражданско участие и ще постигне по-голяма прозрачност и отчетност в местното управление. Продължителността на проекта е до края на 2024 г.

                                                                      

Like us on Facebook