Правна клиника с ромската общност в Чепеларе

 

            

Представители на ромската общност в град Чепеларе и техни деца участваха в реализацията на дейност „“ от инициативата на Клуб на жените Родопчанка с наименование „Правно овластяване и застъпничество за жените от малцинствата”, финансирана от Minority Rights Group International (MRG), програма МАРИО. Задаваните въпроси затвърдиха мнението, че те нямат информация за правата си. Поехме ангажимента да организираме последваща среща в по-широк кръг от заинтересовани.

Like us on Facebook