Обучителен семинар по инициатива „Право-водител за жени“

Клуб на жените Родопчанка гр. Смолян успешно проведе двудневен обучителен семинар по инициативата „Право-водител за жени“, финансирана от Европейския съюз и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Семинарът се проведе в конферентната зала на хотел „Орфей“ гр. Девин и обучи 20 жени и младежи – лидери и активисти от 6 населени места от Област Смолян.

Програмата беше наситена с теми: „Хартата за основните права на ЕС и уменията за нейното използване и прилагане от ключови групи“, „Правото в помощ на жените“, „Овластяване на жените чрез промяна на ценности и нагласи“, „Закони за насилието над жени“, „Различията в заплащането между половете – тенденции и предизвикателства“, „Застъпничество и Застъпнически  кампании – основни понятия, принципи и добри практики“. Лектори бяха изтъкнати професионалисти от страната и региона, които споделиха своя опит и знания с участниците.

Вярваме, че нашата инициатива ще насърчи активното гражданско участие, ще допринесе за по-голяма равнопоставеност между половете и ще подобри прозрачността и отчетността в местното управление.

                                                              

Тази публикация е създаден в рамките на инициатива  „Право-водител за жени“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на Клуб на жените Родопчанка и не отразяват непременно тези на Европейския съюз  и ФРГИ. Нито Европейският съюз, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.

Like us on Facebook