Застъпническа и информационна кампании

Реализацията на инициатива на Клуб на жените „Родопчанка“ гр. Смолян с наименование „Право-водител за жени“ бе повод да посетим гр. Чепеларе.
Екипът ни, заедно с Председателя на Регионалната организация на Съюза на инвалидите-Смолян и наши доброволци проведохме застъпническа кампания пред председателя на Общинския съвет г-жа Екатерина Петрова и общински съветници. Предоставихме на госпожа Петрова разработените „Препоръки към общините във връзка с правилника на Националния съвет за защита от домашно насилие и създаването на местни координационни звена“, на основание промените, които бяха въведени в Закона за защита от домашно насилие, считано от 01.01.2024г. Тези промени ангажират пряко общините с проблема. Получихме уверение, че ще бъдат обсъдени с кмета и ръководството на община Чепеларе, за да се предприемат нужните действия за решаването им. Бяха набелязани бъдещи съвместни дейности.
Обсъдени бяха и проблеми на инвалидите и социално слабите в Чепеларе.
В града проведохме Информационна кампания във връзка с инициативата „Право-водител за жени“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ)., като раздадохме разработени информационни материали.
„Тази публикация е създаден в рамките на инициатива „Право-водител за жени“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на Клуб на жените Родопчанка и не отразяват непременно тези на Европейския съюз и ФРГИ. Нито Европейският съюз, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.“

                                               

Like us on Facebook