Различни, но единни в училище и живота

                                         
Под това мото и с нестандартен подход преминаха първите образователните семинари с ученици от местни училища, в изпълнение на проект на Клуб на жените Родопчанка. С професионалните насоки на ресурсен учител Гергана Христозова, ученици от три училища рисуваха през априлската ваканция. Експонираната изложба с рисунките и обобщаващите художествени инсталации демонстрират идеята, че макар и различни по пол, етническа принадлежност и социално-икономически статус, то познанията обединяват и създават приятелства.
В истински празник на възможностите се превърна последващия образователен семинар за 40 ученика от СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Рудозем. Заедно посетихме Младежкото пространство на сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“, където събитието се превърна във форум на доверие и подкрепа, където всеки участник се почувства ценен и разбран, където участниците не само попиваха поднесената информация, но и бяха слушани. Тези срещи превъзхождат обикновените училищни уроци, те са истински мостове между индивидуалните нужди и колективните решения. За това спомогнаха презентациите на Албена Калканова – психолог от Център за подкрепа за личностно развитие към Община Смолян и на комисар Николай Митрев от ОД на МВР Смолян.
Следобедните сесии включваха три ролеви игри и работа по групи, което въодушеви участниците. Първата беше т.н. „Световно кафе“ където се даде простор на въображението на младежите и те споделиха изключително оригинални идеи, които може да се превърнат в реалност. Предложенията ще бъдат обсъдени на кръгла маса в училището им, за да се изберат най-оригиналните идеи, за който да се търси финансиране. Ние ще направим застъпническа кампания пред общинските съветници, за да ги подкрепим. В следващата игра учениците бяха провокирани да се претворят в сценаристи и артисти, изпълнявайки роли, свързани с актуални теми от живота-агресията и насилието в дома и училището, равнопоставеност между мъжа и жената, дискриминация по полов признак, толерантност на религиозна основа и т.н. Откроиха се неподозирани таланти, което изненада дори техните учители. За финал учениците поеха роли чрез играта „Направи крачка напред“, в която всеки продължава напред в зависимост от своите шансове и възможности, както е и в живота. В направения анализ накарая се илюстрира неравенството на възможностите, но се насърчи толерантността към различните по религия и социален статус. Всички участници получиха сертификати за активно участие в обучителните сесии.
Проект „Правно овластяване и застъпничество за жените от малцинствата” е финансиран от Европейския съюз чрез Minority Rights Group International (MRG), програма МАРИО. Бяхме щастливи, че тези събития се случиха пред очите на представители от донора.
________________________________________
Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Нейното съдържание е отговорност единствено на Клуб на жените Родопчанка и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.

Like us on Facebook