Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на екологията сред младите хора на възраст 13-18 години-презареждане.

С цел осигуряване на устойчивост на вече успешно изпълненият проект със същото наименование през 2022г., презареждаме дейностите на проекта и надграждаме постигнатото.

На проведената междуинституционална среща /в края на предишния проект/ беше изразено ясно желание от представителите на училищата, с които имаме споразумение да бъдат проведени интерактивни демонстрационни екологични уроци. Уверихме ги, че ще направим опит да продължим този проект. Полади недостатъчен бюджет, проведохме пилотно само в 2 училища такива уроци, а с този проект ще реализираме в още 5 училища. Така ще отговорим на нуждите им.

Целта  на проекта е, чрез  въвличане на младежите от областта в дейности и доброволчески кампании, да създадем у участниците чувство на лична отговорност и лична мотивация за предприемане на реални действия с еко насоченост, опознаване природните богатства на Родопите, подпомагане ефективното разгръщане на потенциала и създаването на самостоятелни, свободни, отговорни и осъзнати личности, пълноценно взаимодействащи си с другите и способни да изграждат хармонична и устойчива връзка с природата.

Ще реализираме проекта в партньорство с младежката организация Млади изследователи за младежко развитие.

Like us on Facebook