Конкурс „Споделена история за велика  родопчанка“, финансиран от община Смолян, фонд „Младежки дейности“.

Основната цел на проекта е да провокираме младежи от 12 до 29 годишна възраст от града и региона да проучат и споделят истории за заслугите на бележити родопчанки, за да се запазят за поколенията  живи спомените за тях.

Специфични цели:

  1. Активиране на младежката аудитория към проучвателна дейност.
  2. Принос към изграждане на съзнание и чувство за родолюбие и патриотизъм сред младите;
  3. Повишена мотивация за участие в бъдещи дейности.

Дейности:

  1. Организиране и провеждане на конкурс /изготвяне на регламент, обябяване, участници, срокове/.
  2. Преглед на постъпилите предложение, обявяване на резултатите.
  3. Награждаване на участниците.
Like us on Facebook