Програма за рефинансиране на организационните и административни нужди на организации, работещи за правата на жените в България, 2023

Програмата  за рефинансиране на организационните и административни нужди на организации, работещи за правата на жените в България,„Core Funding“ 2023 олицетворява стратегията на БФЖ за развитието на женското движение в България и насърчаване на устойчива социална промяна за постигане на равнопоставеност. Проектът ни стартира през м.март и се реализира в рамките на 7 месеца.

Дейностите ни са с акцент:

  • Защита правата на жените, овластяването им, поддържането на традициите и занаятите, тяхното предаване на младите, общуването и споделянето като средства за противодействие, повишаване на обществената чувствителност и ангажираност;
  • Повишаване на информираността относно домашното насилие, институциите и процедурите за защита, разпознаване и реагиране срещу домашното насилие;
  • Предотвратяване на насилието, чрез повишаване ангажираността на общността;
  • Жертвите на насилие да придобият увереност да разпознават и реагират на насилието, независимо от неговата форма.
  • Разкриване на приемни в населени места на общината;
  • Правни консултации по социално – икономически права и защита правата на жената;
  • Дебат с местни лидери на партии във връзка с местни избори 2023 „За повече жени в политиката”;
  • Междуинституционална среща за обсъждане и прилагане на промените в закона за домашно насилие;
  • Укрепване на сътрудничеството с други НПО организации в сферата за правата на жените „Заедно срещу насилието” и мн. др.
Like us on Facebook