Да запазим спомените живи

Идеята за проекта дойде след изпълнение на предишни два проекта, финансирани от бюджета на община Смолян. При изпълнение на първия проект, проучихме и популяризирахме историите на 5 родопчанки с принос в развитието на Смолян и Родопите. Това бяха: Рада Казалиева, Йордана Беличева, Яна Шишманова, Дора Василева и Величка Пачеджиева.Проведохме срещи с техни потомци. Със втория проект мотивирахме младежите от региона за проучване и популяризиране приноса в исторически план на заслужили родопчанки, чиито истории са позабравени. Така получихме разработки на нови 9 биографии. Всички те бяха оценени и класирани от компетентно жури. Всеобщото мнение беше, че тези биографии е добре да се редактират и да се изготвят плакати, по подобие на тези от първия проект. Това ни даде идея за настоящия проект.

Основната цел на проекта е да продължим с популяризирането на проучените биографии на заслужилите родопчанки, за да се запазят за поколенията  живи спомените за тях.

Темата за великите позабравени родопчанки успя да вдъхнови деца, ученици и младежи, които се впуснаха в проучване и  в издирване от различни източници на имена на заслужили родопчанки, не получили полагащата им се почит, признание и популярност.

Така изготвихме календар за 2024 г. с историите на 12 заслужили родопчанки, за да продължим да популяризираме всички проучени истории.

Дейности по проекта:

  1. Закупуване на нови 8 изложбени статива /за плакатите на 7-те родопчанки и за един информационен плакат.
  2. Експониране на изложба с 12-те плаката на родопчанки, които са резултат от двата предишни проекта.
  3. Изготвяне на график за експониране на изложбата из областта-по учебни заведения, читалища и др.
  4. Изготвяне и отпечатване на информационен плакат.
  5. Пътуване из областта.

Дейностите по проекта ще бъдат отразявани своевременно от местните медии и в социалните мрежи, за разширяване обхвата на достигнатата аудитория.

Like us on Facebook