Споделено женско пространство

Клуб на жените Родопчанка получи от Българския фонд за жените заслужено признание за положения труд и инициативност – грант за създаване на Споделено женско пространство в Смолян!

Това е голяма придобивка, която ще даде възможност за повишаване на организационния капацитет на Сдружението чрез техническо и административно обезпечаване и изграждане на устойчиви политики на местно ниво. Част от дейностите включват: Създаване и мобилизиране на формални и неформални общности; Информираност, популяризиране и отстояване правата на жените, момичетата, хората в неравностойно положение, включително и от маргинализираните групи, обобщено – правата на човека; Срещи с потомци и изследователи на известни родопчанки, будителки и борещи се за женските права /продължение на проекта ни „Живата библиотека/; Провеждане на дебати; Подкасти / всеки месец на различни теми, публикувани онлайн /; Творчески работилници-за малки и големи с привлечени занаятчии и творци от региона.

А резултатите, които очакваме са: създаденото пространство да се ползва от активните НПО от града и региона; Приобщаване на жени от отдалечени населени маста; Подобряване на диалога с местните и регионални власти; Повече възможности и ползи за местната общност; Подпомагане на целите и каузите на организациите, с които имаме подписано споразумение за партньорство и сътрудничество. 

С помощта на медиите ще разпространяваме информация за всичко, което ще се случва в това споделено женско пространство.

https://studio.youtube.com/video/OLivhV7p3B4/edit

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-sNlO9tGeE

https://www.youtube.com/watch?v=Aqfdxjpwa_o

https://www.youtube.com/watch?v=opjQJcnyqpo&t=6s

Like us on Facebook