Мобилна младежка група

Клуб на жените Родопчанка гр. Смолян в партньорство с Млади изслевователи за младежко развитие получи финансиране на проект: „Мобилна младежка група“, финансиран от Фондация „Български фонд за жените“ в рамките на“Солидарен фонд на Гражданско обединение Равни БГ“.

Бенефициенти по проекта са младежи на възраст от 17 до 24 години, млади жени, представители на маргинализирани групи и хора със специфични нужди от 4 малки населени места в Област Смолян – Чепинци, Мадан, Чепеларе, Рудозем. Предвидени са посещения в конкретните малки населени мяста и организиране на срещи и разговори с бенефициентите на място. Ще има ежемесечни посещения от членове на екипа и експерти за предоставяне на място на услуги като: кариерни или бизнес консултации, професионална ориентация, професионална реализиця, възможности за повишаване на квалификация, консултации с психолог, мотивация за гражданска активност, както и реализиране на дейности от младежки кампании или инициативи, доброволчески акции с участието на местни младежи, демонстрация на дейността на младежки клуб по интереси и др. Като част от тази дейност ще бъде брандирано и превозно средство, с което ще се осъществят пътуванията.

За организиране на срещите по места, ще си сътрудничим с местни формални и неформални организации, с които вече имаме подписано споразумение за сътрудничество – резултат от предходен наш проект.

Продължителността на проекта ще е 6 месеца, а средствата са в размер на 5320лв

С реализиране на проекта ще демонстрираме възможностите на НПО за работа по места, където държавата не винаги успява, ще усъвършенстваме уменията ни за работа в партньорство, ще въвлечем бенефициенти от четирите населени места в обучителни, консултантски и информационни дейности, а чрез тях и по-широк кръг от хора.

Like us on Facebook