Заедно можем повече / Панаир на гражданските организации

По инициатива на Клуб на жените Родопчанка се проведе Панаир на нестопански организации от община Смолян. След обсъждане на целите и дейностите на участващите 11 организации се подписа Споразумение за партньорство и сътрудничество и се набелязаха възможности за съвместна работа. Регистрирана беше Фейсбук група на НПО от община Смолян, където да се водят дискусии, да се споделят събития, документи и всичко от взаимен интерес. https://www.facebook.com/groups/224560976351230/people

Впоследствие постъпиха запитвания от други общини от област Смолян с искане да се включат в обединението. Екипът ни посети общините Рудозем, Чепеларе, Златоград и Баните, където проведохме срещи с активни НПО, който подписаха споразумението. Така обединението на НПО стана на областно ниво, но то е отворено и към него по всяко време може да се присъединят и други организации/ неформални групи, които чрез дейността си ще полагат усилия за развитие потенциала на Смолянския регион. Към настоящия момент има 34 онлайн членове и 23 организации, подписали споразумението на хартия.

Инициативата се проведе в партньорство със сдружения: Млади изследователи за младежко развитие и Сдружение за психосоциална подкрепа, благодарение на финансовата подкрепа на Българския фонд за жените.

Like us on Facebook