„Обособяване на кът за четене – осигуряване на съвременна образователна среда“

Клуб на жените Родопчанка гр. Смолян получи финансиране на проект: „Обособяване на кът за четене – осигуряване на съвременна образователна среда“ в откритото младежко пространство. Средствата в размер на 500 лв. са осигурени от бюджета на община Смолян`2021, фонд Младежки дейности.

Изпълнени са заложените дейности-закупени са библиотечни рафтове, множество нови интересни книги от различни автори и на различна тематика, проведена е ракламна кампания и срещи с младежите от региона. Така се обособи кът за четене, който ще предразполага младежите към работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници.

Реализирането на проекта допринася за насърчаване на четенето и грамотността, приобщаването на младите към знанието и духовността. Обогатяването на библиотеката ще е стимулираща среда за личностно, социално и културно развитие на младежите. Не на последно място с участието си в проекта, разработващият екип отговаря на новите процеси, които текат в образователната система по модернизация на материалната база и технологиите, което изисква регулярно обогатяване на обособеното младежко пространство.

Like us on Facebook