Еко идея „Бъди еко новатор“

Toвa е името на проект, за реализирането на който Клуб на жените Родопчанка-Смолян получи финансиране от бюджета на община Cмoлян`2020. При осъществяване на проекта е предвидено партньорство със смолянската младежката организация „Млади изследователи за младежко развитие“.

Идеята на проекта е да се повиши информираността на младежи от града и региона, относно екологичните предизвикателства-намаляване на прекомерното използване на пластмасови изделия за еднократна употреба в ежедневието като насочим потребителите към алтернативи на пластмасата за еднократна употреба и замяната им със съдове за многократна употреба, както и да обучим целевата група що е то процес на компостиране и как можем да го реализираме в градска среда. Чрез усвояване на процеса компостиране ще се гарантира получаване на краен продукт с високо качество и удовлетвореност у младежите, че са допринесли за опазване на околната среда.

По проекта е предвидено: закупуване на компостери и съдове за разделно събиране на отпадъци; организиране на творчески ателиета за младежи; демонстриране на разработените модели за творческа работа с отпадъци; прилагане на наученото; изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, промотиращи дейностите.

Общата стойност на проекта e 490 лева, a продължителността e 2 месеца.

Like us on Facebook