Жива библиотека – успелите родопчани

По съвместен проект на Клуб на жените „Родопчанка“ и сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ се провеждат срещи с успели родопчани. Под формата на въздействащ разказ от първо лице нашите родопски герои представят своята „история на успеха“. Всеки разказ носи послание за социална промяна и има потенциала да пречупва предразсъдъци. Във всяка една среща, като част от събитието е включена и секция Въпроси и отговори, където всеки може да зададе своя въпрос. Първите срещи бяха с областния управител на област Смолян Недялко Славов и Зам. кмета на община Смолян Марин Захариев. Последваха срещите с четиримата депутати от област Смолян Дора Янкова, Хайри Садъков, д-р Красимир Събев, д-р Даниела Дариткова. Интересно протекоха и следващите срещи с изявените родопчани: Илиян Сарандалиев – Председател на Организацията на българските студенти „Браво“, Председател на Одитния комитет на търговска банка, преподавал „Финансово управление на проекти в строителството“ в УАСГ“; Георги Янчев – главен финансов директор на Software Group, за 2019г. е признат за „Финансов директор на годината“ на шестите годишни награди, организирани от EY Bulgaria и Capital; Костадин Милов-Председателна Клуб Дебати в СУ Кл. Охридски и в гр. Смолян; инж. Иво Царев Председател на Регионална стопанска камара, Председател на НКС Евростарт. Младежката аудитория е изключително активна и поставя актуални въпроси, търси решения на наболели проблеми и изисква помощ и съдействие.

Like us on Facebook