Комуникационна кампания за проучване и анализиране на нагласите за превенция на насилието над жени на работното място сред ръководния състав на малкия и среден бизнес в област Смолян

Това е името на проекта, с който Клуб на жените Родопчанка-гр.Смолян получи финансиране от Българския фонд на жените. Дейностите ще се реализират до края на месец май във фирми от малки населени места в област Смолян.

След идентифициране на малки производствени фирми, предимно с женски състав, ще се проведе кампанията. На ръководството ще се предостави за обсъждане и прилагане на съставен предварително План за действие, основан на нулева толерантност към насилието и гарантиране на сигурността на жените на работното им място, както и разработен Наръчник за бизнеса в отговор на насилието над жени. Предвидено е създаване на платформа за споделяне на добри практики. В края на кампанията, ще бъде изготвен обобщен Доклад с анализираните резултати, който ще се разпространи до всички заинтересовани страни, а чрез медиите получените резултати ще достигнат до обществеността.

Бюджета на проекта е 4 768 лв., а продължителността е 6 месеца.

 

Добри практики във фирма „Е.С.С. КЪМПАНИ“ ЕООД- гр. Мадан

Добра практика в ДЕВИН ЕАД

Добри практики във фирма БАПА СПОРТ ЕООД

Добра практика в ЕТ „Калоян Стоилов“-гр. Рудозем

​Добри практики във фирмите на г-н Величко Сидеров-гр. Златоград

Добри практики във фирма „Родопи Еко проджектс“ ЕООД – гр.Златоград

Добри практики във фирма Текстар 2012 ООД – с. Старцево, община Неделино

Добри практики във фирма „Необизнес-Георги Хаджиев„ ЕТ гр. Неделино

Like us on Facebook