НовитеБудител(к)и

На 1 ноември 2018 г. екипът на Клуб на жените Родопчанка проведе дискусионен форум за човешките права и ценности в залата на сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“. Участници бяха 30 младежи от 6 държави, гостуващи в гр. Смолян – Италия, Полша, Македония, Румъния, Турция и България. Към групата се присъединиха членове на нашето сдружение, както и 8 местни НПО и 2-ма представители на община Смолян. Форумът беше открит от Радостина Кирилова – председател на УС на Клуб на жените Родопчанка. Тя представи организацията и членовете. Представи основните цели на настоящата кампания, както и партньорите. Валентин Кехайов – председател на УС на сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ представи младежите-участници във форума. Бяха споделиха добри практики по темата от различните държави. Проведе се дискусия, след което последва интерактивната част от форума. Младежите използваха метода „Форум театър“, като представиха три отделни сценки с наименования съответно: „Насилието в училище“, „Агресията на улицата“ и „Мъж под чехъл“. След представянето им се проведе разговор.  Членовете на Клуб на жените Родопчанка раздадоха на всички участници рекламни листовки и тениски с мотото на кампанията. 

Like us on Facebook