„Подадена ръка предпазва от беда“

Участници бяха предимно младежи – студенти и ученици. Представени бяха две презентации на теми: «Какъв е дневният ред на българските жени днес» и «Преглед на основни европейски документи, органи и институции на ЕС, свързани с човешките права». Проведе се дискусия, в резултат на която се формулираха интересни предложения към държавата и местната власт за превенция и справяне с проблемите на жените.

Like us on Facebook