Годишна среща на БФЖ, 15-17.04, гр. Банкя

Председателят на УС на КЖР-Смолян, г-жа Радостина Кирилова участва в годишната среща на БФЖ. В програмата за 15 и 16 април са разгледани следните теми:

  • Исторически поглед към движението за равноправие на жените (проф. Жоржета Назърска)
  • Съвременни проблеми пред жените. Актуални политики. (Татяна Кметова)
  • Човешки права, дискриминация, интерсекция. (адв. Адела Качаунова)
  • Проблеми на жените и момичетата – работа с участничките и извеждане на области, по които има нужда от работа/интервенция (Мария Алкалай)
  • Нужди на НПО в България работа по групи / проблеми (Мария Алкалай)
  • Лобиране и застъпничество пред национални и местни власти. (Ива Таралежкова)

На 17 април е проведен Форум за правата на жените 2019: Диалог между предлагащите и взимащите решения, със специалното участие на д-р Хелене Кортлендер, Директор на Бюро България, Фондация Фридрих Еберт и Надежда Дерменджиева, Изпълнителен директор на Български фонд за жените

Like us on Facebook