club.r@abv.bg

Клуб на жените "Родопчанка" - гр. Смолян

Hyperlink Правно овластяване и застъпничество за жените от малцинствата ДА ЗАПАЗИМ СПОМЕНИТЕ ЖИВИ

Право-водител за жени

Безвъзмездно финансиране за организационни иадминистративни нужди (Core Funding) 2023

Правно овластяване и застъпничество за жените от малцинствата

Конкурс "Споделена история за велика родопчанка" Право-водител за жени Право-водител за жени Hyperlink Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на екологията сред младите хора на възраст
 13-18 години-презареждане

Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на екологията сред младите хора на възраст 13-18 години

Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба в споделеното женско пространство в Смолян“

Подадена ръка на украински жени и деца, спасяващи се от война  


Споделено женско пространство

Мобилна младежка група


Заедно можем повече/ Панаир на гражданските организации

"Обособяване на кът за четене - осигуряване на съвременна образователна среда"

Еко идея " бъди еко новатор"

Проект с провеждане на кампания "Жива библиотека - успелите родопчани.";

Проект с наименование: "Комуникационна кампания за проучване и анализиране на нагласите за превенция на насилието над жени на работното място сред ръководния състав на малкия и среден бизнес в област Смолян";

На 18 май 2018 година във филиала на ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Смолян е проведена Кръгла маса на тема: "Не на насилието над момичета и жени"  

Будители/ки Клуб на жените "Родопчанка" - Смолян и още 11 организации с кампания #НовитеБудител(к)и: Предай нататък в 7 града в страната

Информационния ден по проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"

На 20 декември 2018 година в конферентната зала във филиала на ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Смолян се проведе обучителен семинар на тема "Подадена ръка предпазва от беда".

Участие в проект Сивитатес - Фаза 2

Годишна среща на БФЖ, 15-17.04, гр. Банкя

Участие в национално представително прочуване за разпространение на насилието (домашно и основано на пола) чрез провеждане на фокус групи и дълбочинни интервюта с експерти, работещи по темата

Партньори при провеждане на пътуваща изложба по проект на Джендър алтернативи-Пловдив с наименование "Жените в градските и селските райони" .

Проект по програма "Граждански инициативи в българското село с наименование: "Предпоставки за социална ангажираност на младежите, чрез устойчиво ползване на природните ресурси и възможности за култивираното им отглеждане ".

Проект: "Избори`2001-активизиране на избирателите".  

Проект: "Създаване на консултативен кабинет към съюза на либералните жени "Екатерина Каравелова"-Смолян за установяване на
социално слабите слоеве на населението, обхващащи най-вече безработните жени и социално слаби жени над 40 години и създаване на условия за тяхната трудова приспособимост"   

Like us on Facebook