Пътуваща изложба

„Жените в градските и селските райони – поглед върху тяхната роля в обществото е проект на “Фондация „Джендър алтернативи“ , част от културната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и съфинансиран от Общинска фондация „Пловдив 2019“ по програма „Читалища – общностно участие и иновации“. Партньор за реализация на дейността в Смолян е Клуб на жените Родопчанка.

Пътуващата изложба гостува в пет региона на България – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково в периода септември 2018г. – март 2019г. Тя визуализира ежедневието на българските жени, популяризира техните местности и провокира дискусия за ролята на жените в обществото. Чрез силата на фотографията и техниките на устната история, проектът цели да създаде алтернативна история за тези, които традиционно са лишени от такава – жени от селски райони, бедни жени, жени от малцинствата, възрастни жени и с увреждания, но и ще запечата и изявени лидерки, които променят своите общности.

Like us on Facebook