Предпоставки за социална ангажираност на младежите

  1. Към Проект по програма „Граждански инициативи в българското село с наименование: „Предпоставки за социална ангажираност на младежите, чрез устойчиво ползване на природните ресурси и възможности за култивираното им отглеждане “ добавяне на следния текст:

Проект” Предпоставки за социална ангажираност на младежите, чрез устойчиво ползване на природните ресурси и възможности за култивираното им отглеждане “ цели създаването на алтернатива за трудова заетост чрез ангажиране на младежите от село Кожари и село Ягодина, община Борино в обучение за:

–     устойчиво ползване на природните ресурси и възможности за култивираното им отглеждане в регион, който е отдалечен от областния град;

–     поддържане на популациите на горски плодове, билки и диворастящи гъби чрез развитие и прилагане на устойчиви практики за тяхното ползване

Целевите групи по проекта включват 45 младежи от Община Борино.

Дейностите по проекта са насочени към осигуряване на успешен старт на бенефицинтите от двете села и включват:

1.Разкриване на възможностите за алтернативно земеделие, чрез обучаване на безработни  младежи за отглеждане на мурсалски чай , бял риган, лайка, невен и ехинацея

2.Организиране на приемна за консултации в областта на алтернативното земеделие, разпространяване на информация , маркетингови проучвания на пазарите и други.

3.Организиране и провеждане на семинар с бенифициентите по проблемите на популацията на горски плодове, билки и диворастящи гъби .

4.Създаване на база данни за маркетинг и реализация на билки, гъби,    горски плодове и култивиран мурсалски чай.

5.Обобщаване резултатите от  проучванията и досегашнити практики в стратегия за развитие на устойчиви дейности.

6.Изработване на брошура запознаваща бенефициентите със разрешените видове билки за бране,квотите за износ и разрешителния режим

Проектът е финансиран по програма Реформа в местното самоуправление на фондация “Отворено общество”-София, приоритет “Граждански инициативи в българското село”.

Like us on Facebook