Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба в споделеното женско пространство в Смолян“

 С участието си в проекта, разработващият екип си постави 3 цели:

  1. да популяризира чудния свят на родопските багри.
  2. да насърчи творческите дарби на участниците.
  3. Да осмисли лятната ваканция на учениците, като им предложи приятно прекарване на времето, прилагайки творческите си дарби и умения.

Темата „Родопски багри” дава възможност на децата и учениците за творческа интерпретация на природата, миналото, родопски митове и легенди, етнографски мотиви (обичаи, носии, бит),  паметници на културата,  фолклор, мултиетническа среда и др. Това ще вдъхнови участниците да се вгледат в красотите на Родопите, да повишат знанията си за местния фолклор, за традициите, за паметниците на културата, за миналото и настоящето, като всичко това да пресъздадат в рисунки.

Основните проблеми и нужди, които налагат изпълнението на проекта са породени от ниската мотивация на децата и младежите да участват активно в откриване и развитие на собствените си дарби.

Според регламента на конкурса в него могат да участват всички деца и ученици на възраст от 6 до 19 г. 

Основната цел  е популяризиране на чудния свят на родопските багри

Специфични цели:

  1. Откриване и насърчаване творческите дарби на участниците
  2. Повишаване мотивацията за участие в бъдещи дейности.
  3. Осмисляне на свободното време през лятната ваканция.

Продължителност на проекта: 5 месеца (май 2022 – септември 2022)

Бюджет-500 лв.

 

                     

Like us on Facebook