Подадена ръка на украински жени и деца, спасяващи се от война

Дейностите по проекта имат за цел помощ за жени и деца, бежанци от Украйна.

Целта на проекта е в продължение на 2 месеца да доставяме храна и санитарни принадлежности на жени с малки деца, както и да осигурим за децата пролетни дрехи и обувки. Ще осигурим и психологическа помощ на децата за преодоляване на стреса. Ще бъде създадена адаптивна неформална среда,  провокираща интерес към четене, рисуване и други. Ще насочим усилията си към деца на възраст от 4 до 12 годишна възраст, като организираме занимания за по-бързата им адаптация и преодоляване стреса от преживяното. В  групите ще включим и български деца на същата възраст. Заниманията ще са съобразени с възрастта на децата.

Клуб на жените Родопчанка ще предостави оборудваното Свободно женско пространство на ет. 3 от Дома на техниката за реализиране на основните дейности, с което ще създадем обстановка, възможно най-близка до познатата им преди войната.

                                           

Like us on Facebook