Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на екологията сред младите хора на възраст 13-18 години

През месец септември стартира нов проект на Клуб на жените Родопчанка с наименование “Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на екологията сред младите хора на възраст 13-18 години“. Проектът е финансиран от бюджета на Община Смолян`2022.

Чрез въвличане младежите от областта в дейности и доброволчески кампании, искаме да създадем у тях чувство на лична отговорност и лична мотивация за предприемане на реални действия с еко насоченост, опознаване природните богатства на Родопите и тяхното опазване, подпомагаме ефективното разгръщане на потенциала и създаването на самостоятелни, свободни, отговорни и осъзнати личности, пълноценно взаимодействащи си с другите и способни да изграждат хармонична и устойчива връзка с природата.

Основната цел на проекта е да се развият в младите хора общоевропейски ценности и познания за специфични въпроси, свързани с екологията чрез включването им в неформални групи и доброволчески дейности на територията на училищата.

Общата стойност на проекта е 490 лв., а продължителността е 3 месеца.

Дейности:

  • Публичност и повдигане на общественото внимание по проблемите, засегнати в проекта;
  • Запознаване на обществеността с проблематиката, постигната с публикации в национални и местни медии;
  • Организиране на срещи с директори по училища и обсъждене на споразумения за сътрудничество и възможности за създаване на неформални групи „Младежки екологични клубове“.
  • Подписване на споразумения с училища за осъществяване на съвместни еко дейности;
  • Анкетиране на ученици. Изготвяне и предоставяне на директорите на Обобщен доклад;
  • Провеждане на пилотни демонстрационни уроци с ученици от 2 училища в гр. Смолян;
  • Изготвяне и предоставяне на училищата на тематични материали;
  • В Споделеното женско пространство организиране и провеждане на работна междуинституциална среща.
  • В процеса на реализация на дейностите по проекта изготвянена публикации, които да изпращаме до представителите на медиите в региона.

Like us on Facebook